Hatha Yoga

Yoga betekent verbinding of eenheid in het Sanskriet. Yoga heeft als doel de verbinding van lichaam en geest. Dit gaat over het samenvallen van je aandacht met je hele zijn, ofwel, je lichaam, geest en aandacht worden een. Voor mij gaat yoga over zelfkennis, en ik zie het als een pad waarbij je leert om jezelf goed te kunnen voelen. Daarbij leer je je lichaam kennen, je geest, je grenzen. Daardoor kun je ook in het gewone leven beter voor jezelf zorgen, voel je sneller wat je nodig hebt en wordt het makkelijker om trouw aan jezelf te zijn.

De meeste mensen denken dat je voor yoga op een matje staat en een aantal houdingen uitvoert. Maar yoga is meer dan die houdingen (asana’s). Om eenheid te bereiken, heeft yoga het achtvoudige pad uitgestippeld. Het achtvoudige pad gaat over yoga als levensfilosofie en levensstijl, en begint daarom bijvoorbeeld met een aantal waarden die de yogabeoefenaar na kan leven – de zogenaamde yama’s en niyama’s. Deze gaan over hoe een yogabeoefenaar met zichzelf en de wereld omgaat. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geweldloosheid, maar ook eerlijkheid en tevredenheid. Deze waarden vormen ook het fundament van de asana beoefening, ofwel hoe je een houding uitvoert. Geweldloosheid in een houding betekent bijvoorbeeld dat je je lichaam niet forceert. Als yogadocent begeleid ik je daarin.

 

The capacity for delight is the gift of paying attention. – Julia Cameron

Op het pad van yoga train je je aandacht, je focus en je zelfkennis. Je leert hoe je door middel van adem de houdingen kunt verdiepen en aanweziger kunt zijn in het moment. Meditatie is ook een belangrijk onderdeel van het yogapad. Daarbij oefen je om gewaar te worden van alles wat er is in het hier en nu. Yoga nodigt je dus uit om mindful te zijn.

Er zijn tegenwoordig veel verschillende vormen van yoga, maar je kunt ze allemaal ordenen volgens het yin-yan principe. Yin gaat over zachtheid, ontspanning en stilte. Yan gaat over naar buiten treden, activiteit en beweging. De yoga die beide samenbrengt heet Hatha yoga, ook wel de moeder van alle yoga genoemd. Zachte yogavormen zijn Restorative yoga (volledig gericht op ontspanning) en Yin-yoga, waarbij naar binnen keren en vertragen centraal staat. Actieve yogavormen zijn Vinyasa en Ashtanga yoga, waarbij de houdingen elkaar in hoog tempo afwisselen. Daar tussenin bestaat veel variatie, en zijn er vele yogavormen die zich op een bepaald aspect (fysiek, spiritueel, energetisch) van de beoefening richten.

Hatha yoga Indaba yoga
Scroll naar boven